Krótko o nas

Jesteśmy firmą godną zaufania świadczącą szeroko rozumiane usługi porządkowe oraz czynności związanymi z utrzymaniem terenów zielonych.Prace nad założeniem Spółdzielni Socjalnej KONICZYNKA rozpoczęły się w Klubie Integracji Społecznej w Kętach. Kilka miesięcy osoby chcące założyć Spółdzielnię spotykały się systematycznie celem przygotowania się i zapoznania z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. Celem organizowanych spotkań było zapoznanie się z lokalnym rynkiem. Prowadzone spotkania i rozmowy utwierdziły osoby zakładające Spółdzielnię, że na obecnym rynku istnieje duże zapotrzebowanie na usługi porządkowe, które to Spółdzielnia chciała zaproponować. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż osoby zakładające Spółdzielnię, były osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy od dłuższego czasu poszukującymi, bez większego powodzenia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Znając trudną sytuację zatrudnieniową biorąc pod uwagę wiek i wykształcenie postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce założyć spółdzielnie socjalną, co umożliwiło im podjęcie zatrudnienia i osiągnięcie stałych dochodów. Z osób bezrobotnych stały się pracodawcami zapewniającymi miejsca pracy innym osobom bezrobotnym. Spółdzielnia Socjalna „Koniczynka” pragnie się rozwijać, poprzez rozszerzanie swoich usług oraz wzrost zatrudnienia, oraz wciąż rozwijać swoją działalność statutową poprzez aktywizację społeczną i zawodową członków spółdzielni. Poprzez wzrost zatrudnienia i poszerzenie zakresu usług można będzie dotrzeć i zaktywizować nowe osoby bezrobotne. Nowo powstałe miejsca pracy pozwolą na rozszerzenie gamy usług i pozyskanie nowych klientów. Pozwoli to na rozwój Spółdzielni i powiększenie jej dochodów. Osoby które zostaną zatrudnione w ramach powstałych nowych miejsc pracy posiadają ponad roczne doświadczenie w pracy na stanowiskach na których zostaną zatrudnione. Pozwoli to na bardziej profesjonalną obsługę nowych zleceń.

Oferta

W naszej ofercie znajduje się sprzątanie budynków, klatek schodowych, mycie okien, sprzątanie i mycie grobów oraz utrzymanie terenów zielonych wokół budynków jak koszenie trawników, grabienie liści, zimą zaś odśnieżamy teren.

Galeria

Kontakt

Address
Street 221B Baker Street, London, UK
Customer Support
E-mail: contact@site.com Phone: (555) 555-5555

Adres:

32-650 Kety,
ul. Adama Mickiewicza 8

Telefony:

tel: 690 905 484
tel: 690 905 694

E-mail:

sskoniczynka@op.pl